BCG Matrisen

Kunskapscenter

   

Portföljhantering som baseras på marknadsandel och marknadstillväxt. Förklaring av BCG Matrisen. ('70)

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

BCG Matrismetoden är det mest välkända portföljhanteringsverktyget. Det baseras på teorin om produktlivscykler.  Den utvecklades under tidigt 70-tal av Boston Consulting Group. BCG Matrisen kan användas till att bestämma vilka prioriteter som bör ges i produktportföljen hos en affärsenhet. För att se till det långsiktiga värdeskapandet, bör ett företag ha en portfölj av produkter som innehåller både hög-tillväxt produkter i behov av kassa tillskott och låg-tillväxt produkter som stärker kassan. Boston Consulting Group matrisen har 2 dimensioner: marknadsandel och marknadstillväxt. Grundidén bygger på att: om en produkt har en större marknadsandel, eller om en produkts marknad växer snabbare, då är det bättre för företaget.


BCG-matrisen De fyra segmenten hos BCG Matrisen

När du placerar produkterna i BCG-matrisen erbjuder den fyra kategorier för en portfölj i ett företag:

 • Stars Stjärnor (hög tillväxt, hög marknadsandel)
  • Stars använder och konsumerar större belopp från kassan. Stars är ledare i affären. Därför bör de också generera stora belopp till kassan.
  • Stars är vanligtvis grovt räknat i balans vad gäller netto kassaflödet. Emellertid om det behövs, skall alla ansträngningar göras för att behålla din marknadsandel hos Stjärnorna/Stars, därför att belöningen kommer att bli Kassakor/Cash Cows, om marknadsandelen bibehålles.
 • Cash Cows/Kassa Kor (lågt tillväxt, hög marknadsandel)
  • Vinst- och kassautvecklingen bör vara hög. På grund av den låga tillväxten, investeringar som är nödvändiga bör hållas på en låg nivå.
  • Cash Cows/Kassakor är ofta stars/stjärnor från gårdagen och de är basverksamheten i ett företag.
 • Dogs/Byrackor (lågt tillväxt, låg marknadsandel)
  • Undvik och minimera antalet av Dogs/Byrackor i företaget.
  • Håll ögonen på eventuella dyra räddningsplaner.
  • Dogs måste leverera bidrag till kassan, annars måste de likvideras.
 • Question Marks /? Frågetecknen (hög tillväxt, låg marknadsandel)
  • Question Marks/Frågetecknen har de sämsta kassa egenskaperna av alla, därför att de har stort kontant behov och genererar låga vinster, på grund av deras låga marknadsandel.
  • Om marknadsandelen blir oförändrad, kommer Question Marks att absorbera stora delar av kassan.
  • Antingen investera tungt, eller sälj av, eller inte investera alls och generera den typ av kassa som du kan. Öka marknadsandelen eller leverera kassa.

BCG Matris och en storlek passar för alla (one size fits all) strategier

BCG Matrismetoden kan hjälpa till att förstå ett vanligt förekommande strategifel: att ha en storlek som passar alla strategi tillvägagångssätt, såsom ett generiskt tillväxtmål (9 procent per år) eller ett generiskt return on capital av t.ex. 9.5% för ett helt företag.

I ett sådant scenario:

 • Cash Cows/Kassakornas affärsenheter kommer lätt att nå deras vinstmål. Deras ledning har ett lätt jobb. Beslutsfattarna/ledarna lovordas ändå i alla fall. Ännu värre, de tillåts ofta att reinvestera stora belopp i deras redan fullt utvecklade affärer.
 • Dogs/Byrackornas affärsenheter slåss i en omöjlig strid, och ännu värre nu och då görs investeringar. Dessa är hopplösa försök "att vända affären runt till något positivt".
 • Som ett resultat kommer alla Question Marks/? och Stars/Stjärnor mottaga - endast medelmåttiga kapitalinvesteringar. På så sätt kan de aldrig bli Cash Cows/Kassakor. Detta dåligt investerade kapital är ett slöseri med pengar. Antingen skall dessa SBUs/Strategiska affärsenheter erhålla tillräckligt med kapitalsatsningar för att möjliggöra för dem att uppnå en verklig marknadsdominans och bli Cash Cows/Kassakor (eller stars), eller annars bör företaget klokt nog i att minska på dessa investeringarna. De kan sedan försöka att få eventuellt något kapital från de Question Marks/? som inte blev utvalda.

Annan användning av och fördelar med BCG Matrisen

 • Om ett företag är i stånd att använda erfarenhetskurvan till dess fördel, då bör det kunna tillverka och sälja de nya produkterna till ett pris som är tillräckligt lågt för att få ett tidigt ledarskap vad gäller marknadsandelar. När de blir en Star/Stjärna, så är det förutbestämt att de ska bli lönsamma.
 • BCG-modellen är till hjälp för chefer som ska utvärdera balanserna i ett företags nuvarande portfölj av de olika Stars, Cash Cows, Question Marks och Dogs.
 • BCG-metoden är tillämpbar för stora företag som söker volym- och erfarenhetseffekter.
 • Modellen är enkla och lätt att förstå.
 • Den utger en grund för management att besluta och förbereda sig för framtida handlingar och steg.

Begränsningar med BCG Matrisen

Några begränsningar som Boston Consulting Group matrisen innehåller:

 • Den negligerar effekterna av synergi mellan affärsenheterna.

 • En hög marknadsandel är inte den enda framgångsfaktorn.

 • Marknadstillväxt är inte den enda indikatorn för attraktivitet hos en marknad.

 • Ibland kan Dogs erhålla ännu mer kassa som Cash Cows.

 • Problemen med att få tillgång till fakta och rätt data om marknadsandelar och marknadstillväxt.

 • Det finns inte någon klar definition på vad som utgör en "marknad".

 • En stor marknadsandel leder inte nödvändigtvis till lönsamhet hela tiden.

 • Modellen använder endast två dimensioner - marknadsandelar och tillväxttakt. Detta kan fresta management att framhäva en särskild produkt eller att ta bort den för tidigt.

 • En affär med en låg marknadsandel kan också vara lönsam.

 • Modellen försummar de mindre konkurrenterna, som har snabbt växande marknadsandelar.

Bok: Carl W. Stern, George Stalk - Perspectives on Strategy from The Boston Consulting Group -


BCG Matrisen Forumet
  What Strategies can be used for Dogs?
Related Learning
 
   
 
  What Strategies can be used for Question Marks?
Related Learning
 
   
 
  What Strategies can be used for Cash Cows?
Related Learning
 
   
 
  Differences Between BCG Matrix and Ansoff Matrix
The Boston Consulting Group (BCG) tool matrix is one of the tools used in product portfolio analysis. It's used to determine business growth opportunities and to decide on investment priorities. It's main axes are market growth versus market share.
     
 
  BCG Matrix: How to Research the Market Share and the Market Growth for each Business?
I am a management student at SWOSU in Oklahoma. I am having trouble on how to research companies to determine where they fit in the BCG Matrix.
What information do I need to look for and where to find a company's market share and the market gro...
     
 
  Distinction Between PLC and BCG Matrix?
What are the similarities and differences between the product life cycle and the BCG Matrix?...
     
 
  How Do I Place my Products / Services in the BCG?
Currently I'm trying to place the services of my company in the BCG matrix, and I have problems in theses aspects:
1. Should the products be placed by their relation of cost-benefit?
2. My core business moves around the handycapped p...
     
 
  Application of BCG Matrix in Forestry
Hello everyone, does anybody can help me with application of BCG matrix in forestry?
Currently I am working on a project and got a task to use BCG model to analize business portfolio of a forest company. From my point of view, the BCG model i...
     
 
  How to do BCG Plotting?
Hello everyone, I'm a little bit confused about how to plot products on to the BCG matrix? Should I:
[1] Look at the definitions of the animals and place products on to the graph depending upon what animal they most feel like
[2] Loo...
     
 
  Cash Cows Should Fund Stars in BCG Matrix
I think the cash cows should fund stars if they are cash hungry....
     
 
  BCG in Emerging or Fragmented Markets
The tool is really great, but how to use it in fragmented industries where there is a lack of information making almost impossible to make intelligent decisions.
For instance how would market growth rate or market share be calculated under such ...
     
 
  BCG Matrix: not in All Cases
The matrix does not consider the place of traditional/generic products that companies maintain in their product lines that may have had high market share and market growth in time past, but currently do not. Sometimes, companies just can keep ...
     
 
  Advantages and Disadvantages of Portfolio Planning Tools
What are the pros and cons of portfolio planning tools like the BCG Matrix or the GE/McKinsey matrix?...
     
 
  BCG Matrix and Continous Evaluation
Due to the highly dynamic environment in markets, the shelf life of any product or service is limited more by external factors than internal ones. Based on the above model, continuous evaluation of all products and services vs. the changing market sc...
     
 
  Not Useful for A Company Having Only One Product
A company entering the market with one product only, how they can use it for planning their strategies to promote its product or to compete with competitors having variety of products in the same industry? ...
     
 
  Direction of Arrow between Cash Cow and Star Incorrect?
I think the Cash Cow (with excess dollars) should fund the star which is cash hungry (high working capital needs). So I think the arrow should flow from the cash cow to the star....
     
 

BCG Matrisen Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

BCG Matrisen Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - BCG Matrisen Premium
  How to Calculate the Relative Market Share in BCG Matrix?
In one of my company products' portfolio we are the market leader and have 92% of the market share (the second largest company has only 6%).
To calculate the relative market share based on the BCG matrix, we need the market share and the largest...
     
 
  What Strategies can be used for Stars?
Related Learning
 
   
 
  BCG Matrix: Can Dogs be More Lucrative than Cash Cows?
Can someone support this statement with an example or a case study?
"Sometimes dogs can earn even more cash as cash cows"....
     
 
  Why the Quadrants of BCG Matrix are Named as Star, Dog, Cow, Problem Child
The BCG matrix's underlying assumptions are these:
(i) High market growth rate, by virtue of attracting competition, entails high resource usage for the firm;
(ii) High relative market share, by virtue of  
   
 
  10% Limit in Market Growth in BCG Matrix
Generally in the BCG Matrix, when the market growth is more than 10%, it would be considered a star. Can anyone explain why they have chosen the (fairly high) limit of 10%?...
     
 
  BCG Matrix is useless!
Totally useless (as a contemporary business tool)....
     
 
  Example BCG Matrix: Coca Cola & Pepsi Cola
The matrix is misrepresenting in some cases. Example: Coca Cola and Pepsi. Coca Cola is market leader, as a result of which the relative market share of Pepsi is always smaller than 1.
When the relative market share is smaller than 1, you will b...
     
 

Expert Tips (ENG) - BCG Matrix Premium
 

Combine BCG Matrix (Market Share / Market Growth Rate) with a Margin / Market Growth Rate Matrix

It can be extremely useful to adapt the BCG Matrix to address a particular situation. Suppose you have plotted a portfolio of products in a firm in a ...
Usage (application): Combining the Market Situation with Our Profitability
 
 
 

Pitfalls of Applying Portfolio Matrices

- Care should be taken to generate sufficent information (knowledge) and avoid many forms of cognitiv...
Usage (application): Portfolio Management, Best Practices, Using BCG Matrix
 
 
 

BCG Matrix Revisited

In a recent research Steven E. Phelan, University of Nevada (Las Vegas) and Markus Venzin, Universitá Bocconi (Milan), used a computational model to a...
Usage (application): Improve BGC Matrix
 
 
 

Reasons for the Decline in Use of the BCG Matrix

Despite is one of the best known and persistent tools in strategic management, widely used during the decade 1972-82, the BCG matrix has entered the <...
Usage (application): Limitations
 
 

Resurser - BCG Matrisen Premium
 

Nyheter

Bcg Matris
     
 

Nyheter

Portfölj Affärsstyrning
     
 

Videor

Bcg Matris
     
 

Videor

Portfölj Affärsstyrning
     
 

Presentationer

Bcg Matris
     
 

Presentationer

Portfölj Affärsstyrning
     
 

Mer

Bcg Matris
     
 

Mer

Portfölj Affärsstyrning
     

Jämför BCG Matrisen med: McKinsey Matrisen  |  ADL Matris Arthur D. Little  |  Produkt/Marknadsmatris  |  Steg-Grind-modellen  |  Tredimensionella Affärsdefinitionsmodellen  |  Relativ Värdetillväxten  |  Regeln om Tre  |  Kärnkompetens  |  Bass Diffusionsmodell  |  STRATPORT  |  Vinstpooler (Profit Pools) Gadiesh och Gilbert  |  Produktlivscykler (Produktlivscykel)  |  Blåa Oceanens Strategi Kim  |  Industriförändring  |  Placering, Placera Trout  |  Strategic Types


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 22-6-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.