Resource Based View op het Bedrijf

Kenniscentrum

   

Het verdienen van duurzame boven-normale opbrengsten door superieure middelen. Verklaring van het Resource Based View (Perspectief) van Barney. ('91)

Inhoud

 1. Samenvatting
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Hulpbronnen
 6. Afdrukken

De economische theorie stelt dat in de normale gang van zaken, en bij gebrek aan marktonvolmaaktheden, abnormale economische verdiensten zullen worden weggeconcurreerd†door rivalen of door nieuwkomers in de industrie. De Resource Based View stelt dat bedrijven duurzame supra-normale opbrengsten kunnen verdienen als, en alleen als, zij superieure middelen hebben en die middelen beschermen door ťťn of andere vorm van isoleringsmechanisme dat hun verspreiding door de industrie verhindert.


Vroege gebruikers van de Resource Based View

Edith Penrose heeft al in 1959 bijgedragen aan het RBV- gebied, toen zij beweerde: Ąeen bedrijf is meer dan een administratieve eenheid; het is ook een verzameling van productiemiddelen waarvan de verwijdering tussen verschillende gebruikers en in de tijd door administratieve besluiten wordt bepaald. Wanneer wij de functie van de privťfirma†vanuit dit standpunt beschouwen, dan wordt de grootte van het bedrijf het best gemeten door ťťn of andere meting van de productiemiddelen die het aanwendtď. En Birger Wernerfelt vond de term in 1984 uit.


De Resource Based View van VRIN BarneyDe Resource Based View op het Bedrijf van Jay Barney

Maar de meeste geleerden beschouwen Jay Barney als vader van de moderne Resource-Based View op het Bedrijf (RBV). Zijn theorie ('91) suggereert dat er†heterogeniteits- of†bedrijfsniveauverschillen kunnen zijn tussen bedrijven die sommigen van hen toestaan om concurrentievoordeel te behouden. Daarom benadrukt RBV strategische keuze, het management van het bedrijf belastend†met de belangrijke taken om essentiŽle hulpbronnen te identificeren te ontwikkelen en in gebruik te nemen om opbrengsten te maximaliseren.

Barney (1991: ĄFirm resources and sustained competitive advantageď) maakte duidelijk dat abnormale verdiensten kunnen worden verdiend uit†middelen in de mate waarin zij†VRIN zijn:

 • Waardevol [Valuable] (wanneer zij een bedrijf†in staat stellen†strategieŽn te bedenken of toe te passen die zijn efficiency of doeltreffendheid verbeteren)
 • Zeldzaam [Rare] (waardevolle bedrijfsmiddelen die door grote aantallen concurrerende bedrijven worden bezeten kunnen geen bronnen van concurrentievoordeel of duurzaam concurrentievoordeel zijn)
 • Niet Perfect Imiteerbaar [Imperfectly Imitable] (wegens een combinatie van drie redenen: unieke historische condities, causaal†dubbelzinnig, sociaal complex)
 • Niet-Vervangbaar [Non-Substitutable] (er moeten geen†strategisch gelijkwaardige waardevolle middelen bestaan die†niet zeldzaam of wel imiteerbaar zijn)

Andere strategen over de resource based zienswijze op het bedrijf

Er kunnen verschillen voorkomen in de vorm van middelen zoals octrooien, eigenschappen, merkgebonden technologieŽn, of relaties. De meeste geleerden beweren dat het slechts / hoofdzakelijk de ongrijpbare middelen zijn die prestatieheterogeniteit tussen bedrijven verklaren en op die wijze de waarschijnlijke bronnen van concurrentievoordeel zijn. (Galbreath en Galvin ontdekten onlangs dat terwijl de theorie van RBV grotendeels de bedrijfsprestatie met†intangibles associeert, deze†associatie niet altijd empirisch vol te houden is. …ťn verklaring hiervan kan zijn dat de sterkte van sommige middelen afhankelijk is van†interacties of combinaties met andere middelen†en dat daarom geen enkel middel - intangible of niet - de belangrijkste is voor de bedrijfsprestatie. (Academy of Management Best conference Paper 2004 BPS: L6))


 ĄVRIN middelenď zijn lastig†te vinden. Dit wordt vooral duidelijk wanneer wij kijken naar het werk dat is gedaan op strategiegebied†dat soms Ąeconomizingď wordt genoemd†(Porter, 1996). Deze omvatten herontwerpen, ondernemingssystemen, het benchmarken, 'downsizing', en andere gelijksoortige aanpakken van efficiency. Jammer genoeg, zijn dergelijke technieken beschikbaar voor alle concurrenten in de industrie. Zij leggen slechts de lat hoger voor iedereen, gewoonlijk op een transparante manier, en veroorzaken geen concurrentievoordeel op de lange termijn.


Er zit een dilemma in bereikbare middelen dat ze niet duurzaam kunnen zijn. Duidelijk waardevolle middelen die voordeel vasthouden moeten moeilijk of onmogelijk zijn te imiteren - en daarom niet beschikbaar zijn voor diegenen die ze†niet al†hadden. Imiteerbare middelen, anderzijds, kunnen door diegenen die dat willen†worden bereikt. Maar zodra zij een duidelijke belofte betekenen, riskeren zij om weg geconcurreerd te worden: hun sterkte wordt hun zwakheid. Aldus zijn de haalbare middelen niet duurzaam.


Recente ontwikkelingen in de Resource Based View

Meer onlangs, heeft het dynamic capability perspectief de Resource Based View tot het koninkrijk van de evoluerende†capaciteiten uitgebreid. Door capaciteiten te ontwikkelen gebaseerd op opeenvolgingen van route-afhankelijk leren, kan een bedrijf vooruit blijven op†zijn imitators, en superieure opbrengsten verdienen (Dierickx and Cool, 1991; Teece et al., 1997). Maar het kan niet gezegd worden†dat de meeste bedrijven de capaciteit hebben om zichzelf†op een leercurve†te plaatsen die rivalen zou verhinderen hen in te halen. Om dit te doen zouden zij een optimale baan van de capaciteitontwikkeling moeten nemen, welke†(a) strikt route-afhankelijk zou moeten zijn om het first mover advantage te ondersteunen, en (b) niet-vervangbaar zou moeten zijn door†een even efficiŽnte baan. Bounded rationality condities†zouden het eerste doel kunnen belemmeren, condities van†equifinaliteit de tweede. Opnieuw is het doel van niet-immiteerbaarheid erg veeleisend, en dit stelt de vraag of men dit kan bereiken met†activa, middelen, of capaciteiten die het bedrijf niet reeds bezit. Aldus blijven niettegenstaande belangrijke vooruitgangen op het gebied van strategie, haar beoefenaren achter†met een dilemma: hoe†men duurzaam voordeel kan ontwikkelen dat men niet bezit (maar dat†wel degelijk haalbaar is).


Een studie door Danny Miller van een aantal bedrijven toont hoe sommigen van hen in staat waren niet zozeer†op middelen en capaciteiten als op asymmetriŽn te†bouwen. AsymmetriŽn zijn typisch vaardigheden, processen, of activa welke de concurrenten van een bedrijf niet kopiŽren en niet kunnen†kopiŽren tegen economische kosten. Zij zijn zeldzaam, moeilijk of onmogelijk om te imiteren en niet-vervangbaar, hoewel niet verbonden met om het even welke motor van waardecreatie, en, in feite, vaak optredend als schulden. Door deze asymmetriŽn te ontdekken en opnieuw te conceptualiseren, hen inbeddend binnen een bijpassend organisatieontwerp, en hen te gebruiken als hefboom in passende marktmogelijkheden, waren vele bedrijven in staat om asymmetriŽn in†duurzame capaciteiten te veranderen.


Resource Based View op het Bedrijf Forum
  Relationship Between Isolating Mechanisms / Barriers of Imitation and Company Size
Does anyone know an article that deals with the relationship between isolating mechanisms/barriers of imitation and company size? Despite a thorough literature review I did not find any research. With isolating mechanisms I specifically mean "unique ...
     
 
  Can 'Product Design Capability' be a Resource for an Organization?
I am trying to fit Product (or Service) Design from the perspective of Resource-based theory, with a special emphasis on VRIN (or VRIO).
In this approach, product/service design is then being viewed as a capability which has characteristics of V...
     
 
  RBV in Day to Day Planning
RBV is used in during our daily operation although we give different names. Just an example: grade mix during sales and operation planning. - optimum use of resources to meet market demand that will give us maximum revenue.
In strategic planning...
     
 
  Resource Based View Indentifies Core Competences
The RBV can be viewed as an internal strategic analysis tool of an organisation used to identify its core competences....
     
 
  RBV and Comparative Advantage
RBV is also about comparative advantage and strategy.
E. Spulberg at US Kellog University said: "The best strategies are those where firms meet the geography..."...
     
 
  Extended RBV Approach
The problem of resource based theory lays in restricted definition of the resources as ontological objects. It seems to be rational to use certain properties of the resource set as a representation (isomorphic like type) for explaining interactions o...
     
 
  Conditions RBV are Seemingly Non-Complementary
The two limiting conditions for RBV to be earning sustainable supra-normal returns are seemingly non-complementary. Superior resources (Valuable) definitely is very necessary. But, to be protective of these resources (Rare, Imperfectly Imitable an...
     
 
  Resource Based View of the Firm and SWOT
Resource-based view of the firm is a bit like a SWOT analysis. You analyze all the available resources of the business to further achieve its business goals. After that, evaluate and assess where you can impro...
     
 
  Example RBV - Engineering Firm
I am writing a thesis on RBV. One case study is a consulting engineering company. Which are the main features and capabilities of such a company from A RBV perspective?...
     
 
  RBV in Micro Business?
How is the RBV concept applied in micro business?...
     
 
  Strategic Resource Planning
Are there models exercises / solutions available on strategic resource planning?
Any experienced managers in this field... Ready to guide a MNC?...
     
 
  Resource Based View Industries?
What industries can be said to be heavily based on the resource based view? Why?...
     
 
  Barney Changed VRIN into VRIO
Barney developed the VRIN framework (1991) to VRIO. The "O" stands for the Organisation's capability to support and deliver the "Valuable", "Rare" and "In-imitable" resource....
     
 
  Challenges of Managing Conglomerates...
I am currently dealing with following question: what are the challenges of managing conglomerates, starting from the resource based view? Any ideas, where to start?...
     
 
  Relevance of RBV to Healthcare SMEs
What could one describe as core competences of a small business engaged in caring and looking after patients? How would one apply the RBV model to that business e.g a nursing home or residential care business?...
     
 
  Relevance of RBV when facing Low Cost Competition
Is the RBV still relevant given the rise of competition from low wage countries (ie China)? (New competitors are not imitating incumbents resources so much as redefining them)....
     
 

Resource Based View op het Bedrijf Special Interest Group


Special Interest Group

Resource Based View op het Bedrijf Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - Resource Based View op het Bedrijf Premium
  Sources for Resource Based View
In order to find possible / potential sources for the resource based view, I recommend you look into the company's:
(1) Tangible and intangible assets (maybe financial position, or company software, or or a customer need database is so st...
     
 
  RBV & Financial Capability
The Chinese security regulation commission regulates the access to equity and bond. Only firms which meet the qualifications are eligible to obtain access to external finance.
Do you think a firms' ability to access equity or bond can be an
     
 
  Advantages of RBV (benefits)
The resource based view of the firm is a terrific tool for analyzing the presence, or lack thereof, of wealth-creating mechanisms within a given company.
When one combines results from those analyses with a company's existing incentive...
     
 
  Limitations of Resource Based View of the Firm
What are the limitations of RBV? Can anyone clearly explain it? Thanks....
     
 

Expert Tips (ENG) - Resource Based View of the Firm Premium
 

How to Measure Resource Based View of the Firm

Does anyone have an idea of how to measure the existence of RBV in an organization?
At least to my knowledge, there isn't any quantified way of m...
Usage (application): Measuring the Existence of RBV in an Organization
 
 
 

How to Avoid Imitation?

How can barriers to imitation be created?
How can we make a competitive advantage into a sustainable one?
Here's a list of factors that ...
Usage (application): Protection of your Strategic Resources Against Imitation
 
 
 

Three Schools of Thought for Firm-internal Factors for Sustainable Competitive Advantage

Three schools of thought have now been identified as those focused on firm-internal factors (resources and capabilities) in the achievement of a susta...
Usage (application): Achieving Sustainable Competitive Advantage
 
 
 

Differences Between Resources and Capabilities

These are the main differences between resources and capabilities according to the relevant management literature on the topic:
1. ...
Usage (application): The 4 Main Differences
 
 
 

Key Challenges of Internet Age for Management and for Product and Service Development

The Internet age represents a huge challenge for most businesses. Why?
 1. Because the Internet, wireless devices such as mobile phones in co...
  Usage (application): R&D, Product Development, Service Development, Strategy, Marketing, Innovation, Visioning
 
 
 

A Corporate Theory: Long-term Handhold and Guidance in Turbulent Times?

According to Professor Todd Zenger, companies should focus less on competitive advantage (this isn't what really interests stock markets). Instead cor...
Usage (application): Inside-out Corporate Strategy, Corporate Visioning
 
 
 

What are Smart Creatives? Traits

To accommodate the strategic demands of the internet age, clever, creative knowledge workers are needed in product/service development, with a lot of ...
Usage (application): R&D, Product Development, Service Development, Strategy, Innovation, HR, Career Management
 
 
 

Distinguish Resources and Capabilites

Scholars Silja Korhoen and Juha S. Niemela argue that distinguishing capabilities from resources and understanding their architecture enables a compan...
Usage (application): Why the Difference Matters
 
 
 

Dynamic Capabilities View

Click on More for an explanation of Dynamic Capabilities, the ability of firms to develop capabilities or competencies to strategically adapt to exter...
Usage (application): VRIN: Strategic Learning
 
 
 

Usages of the Resource Based View

Note that RBV may be used in several distinct dimensions:
1. As a valuation tool - it may be very useful tool to compare values of firms.<...
Usage (application): Application Areas of RBV
 
 

Hulpbronnen - Resource Based View op het Bedrijf Premium
 

Nieuws

Resource Based View Theorie
     
 

Nieuws

Resource Based View Opinie
     
 

Video's

Resource Based View Theorie
     
 

Video's

Resource Based View Opinie
     
 

Presentaties

Resource Based View Theorie
     
 

Presentaties

Resource Based View Opinie
     
 

Meer

Resource Based View Theorie
     
 

Meer

Resource Based View Opinie
     

Vergelijk met de Resource Based View op het Bedrijf: Kerncompetenties  |† Delta Model  |† Voordelen van een Moedermaatschappij  |† Strategy Dynamics  |† Sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse)  |† Prahalad  |† Het Vijf Krachtenmodel van Porter  |† Distinctieve Eigenschappen  |† 3C's  |† Bricks en Kliks  |† 12 Principes van de Netwerkeconomie  |† Blue Ocean Strategie  |† Product/Markt Matrix  |† Driedimensionale Bedrijfsdefinitie


Keer terug naar Management Discipline: Besluitvorming & Waardering  |†† FinanciŽn & Investeren  |†† Kennis & Ontastbare Zaken  |†† Marketing


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage | Privacy | Gebruiksvoorwaarden
Auteursrecht 2017 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 27-3-2017. Alle namen zijn tm van hun eigenaren.