Utveckla dina kunskaper om företagsekonomi och management

  • Välkommen till världens #1 webbplats om management.

  • Upptäck tusentals kunskapscentra. Allt du behöver veta om din managementfråga på en sida.

  • Diskutera managementproblem med andra chefer, konsulter och akademiker

  • Dra nytta av våra managementverktyg

Anmäl dig gratis


Managementmetoder och Managementmodeller


Organisation och Förändring

14 Ledningsprinciper Fayol |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Kaizen Filosofin  |  Kaosteori Lorenz  |  mer...

Kommunikation och Färdigheter

7 Goda Vanor Covey  |  Attributionsteori Heider  |  Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare  |  Strategiska Kartor, Strategikartor  |  mer...

Beslutsfattande och Värdering

Diskonterat Kassaflöde  |  Minneskartor, Mind Mapping  |  Steg-Grind-modellen Cooper  |  Vägd Genomsnittlig Kapitalkostnad, WACC  |  mer...

 

Etik och Ansvar

Moraliskt Syfte Mourkogiannis  |  Strategisk Intention, Strategisk Avsikt Hamel  |  Verkligt Nyckelpersonsengagemang, Det Normativa Angreppssättet  |  mer...

Ekonomi och Investera

ABC-Kalkyl, ABC-Metoden  |  CAPM-modellen  |  Ekonomiskt Mervärde, EVA  |  Företagsledningens Utköp, Management Buyout  |  Resultat före Ränta, Skatt, Avskrivningar och Amortering, EBITDA  |  Vinst per Aktie  |  mer...

HRM och Personalfrågor

Behovshierarki Maslow  |  Förväntansteori Vroom  |  Teori X Teori Y, Teori Z McGregor, Ouchi  |  mer...

 

Kunskap och Immateriella Tillgångar

Balanserade Styrkort Kaplan och Norton  |  Mäta Kunskapsflöden Sveiby  |  Överbryggande Epistemologier, Kunskapsskapande Cook och Brown  |  SECI-modellen Nonaka Takeuchi  |  mer...

Ledarskap

Kontingenttheori Vroom  |  Ledarskapsstilar Goleman  |  Situationsanpassat Ledarskap Hersey och Blanchard  |  mer...

Marknadsföring

Marknadsföringsmix, 4P-modellen Kotler  |  Produktlivscykler, Produktlivscykel Levitt  |  Relationsmarknadsföring  |  Varumärkespersonlighet  |  mer...

 

Program- och Projektledning

Kraftfältsanalys Lewin  |  Angreppssätt vid Förändringar Kotter  |  mer...

Strategi

7-S Ramverket, 7S McKinsey  |  BCG Matrisen  |  Fem Krafter Porter  |  Kärnkompetens Hamel och Prahalad  |  Konkurrensfördel Porter  |  mer...

Supply Chain och Kvalitetsledning

Demings Cykler (PDSA / PDCA)  |  SERVQUAL-metoden Zeithaml  |  Sex Sigma-metodologi  |  Värdekedjan Porter  |  mer...

Introduktion till 12manage


Senaste Kommentarerna: 

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '8007000e'

[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Not enough space on temporary disk.

/menu_last_comments.asp, line 3554 Failed to execute script: Http Status Code = 500

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '8007000e'

[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Not enough space on temporary disk.

/menu_comments.asp, line 140 Failed to execute script: Http Status Code = 500

Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 24-4-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.